WARUNKI OGÓLNE

Sklep internetowy Abbakery Bartłomiej Woleńszczak, działający pod adresem www.abbakery.pl prowadzony jest przez firmę Abbakery Bartłomiej Woleńszczak, NIP 8862427172 nr Regon 368733329 z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stanislawoska 50/29 54-611 Wrocław.
Kontakt do sklepu:
tel. 505 141 721, e mail: sklep@abbakery.pl

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.abbakery.pl oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres : sklep@abbakery.pl
Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia.
Podstawą do realizacji dokonanych zakupów jest poprawne uzupełnienie przez Zamawiającego formularza, udostępnionego na stronie internetowej sklepu.
W chwili złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, Zamawiający otrzymuje e-mailem automatyczne potwierdzenie złożenia zamówienia. Potwierdzenie nie jest równoznaczne z przyjęciem przez sklep zamówienia do realizacji.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie ABbakery.
ABbakery może zrezygnować z realizacji zamówienia oraz anulować je, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi około 2-14 dni roboczych. W przypadku zaistnienia braków magazynowych czas realizacji może ulec wydłużeniu nawet do 20 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Zamawiający jest każdorazowo informowany.
Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu dostaw, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia.
Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

KOSZTY TRANSPORTU

Koszt transportu towaru naliczany jest wg informacji podanej w zakładce Dostawa.
Dla zakupów hurtowych koszt transportu ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od ilości zakupionego towaru oraz miejsca jego dostawy.

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

Przelewów złotówkowych należy dokonywać na rachunek bankowy o numerze : 69 1950 0001 2006 0045 6587 0001
Przelewy w walucie euro należy dokonywać na numer bankowy: 42 1950 0001 2006 0045 6587 002
Numer konta właściwy do dokonania wpłaty podany zostanie również w korespondencji (e-mail) przesłanej w momencie, w którym zamówienie jest skompletowane i gotowe do opłacenia.
Podstawą do dokonania wpłaty jest przesłane przez Sklep potwierdzenia zamówienia oraz faktury pro-forma.
Wpłaty należy dokonywać dopiero po potwierdzeniu przez sklep pełnej dostępności zamówionego towaru.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Przedpłata 100% przed wysyłką towaru (wymagane zawsze przy pierwszej transakcji, przy kolejnych zamówieniach ustalane są indywidualne warunki).

 

GWARANCJA I ZWROTY

Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z instrukcją obsługi, która dostarczana jest z towarem.
Standardowa gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty wydania towaru.
Klient może w każdym momencie złożyć reklamację na produkt. Czas rozpatrzenia wynosi 14 dni
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa Klient.
W przypadku braku pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej niezbędne dokumenty należy przesłać pocztą na adres Sklepu, gdzie zostaną opieczętowane i odesłane.
Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru lub wewnątrz opakowania.
W przypadku reklamacji należy pisemnie skontaktować się ze Sklepem. Reklamacje powinny być zgłaszane drogą mailową na adres: sklep@abbakery.pl.
Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku – faktura VAT, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.
Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru. Instalacja powinna być wykonana stosownie do obowiązujących przepisów krajowych przez wyspecjalizowany i uprawniony personel techniczny. Zalecane jest korzystanie z autoryzowanego serwisu technicznego z uwagi na możliwość utraty gwarancji lub utratę możliwości dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w przypadku, gdy instalacja lub serwis był wykonany przez nieautoryzowany serwis techniczny.
Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i niezwłocznie zgłosić ten fakt do Sklepu. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego zaniechanie tej czynności może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia czy zdekompletowania przesyłki w transporcie
Po usunięciu opakowania sprzętu/urządzenia należy upewnić się co do integralności i zgodności z zamówieniem urządzenia. W sytuacji pojawienia się wątpliwości należy wstrzymać się od użytkowania i zwrócić się do dystrybutora. Należy zachować oryginalne opakowanie w jakim dostarczono sprzęt/urządzenie.
Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych i eksploatacyjnych urządzenia/sprzętu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów lub importerów. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie się różnić od stanu faktycznego, co może być związane z ciągłym technologicznym ulepszaniem urządzeń jak również z faktem, iż monitory, zdjęcia i rysunki w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje. W związku z powyższym różnice te nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
Personel obsługujący sklep internetowy dokłada najwyższych starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością. Mimo to zastrzegamy sobie prawo do pomyłek w opisach towarów.
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o ochronie niektórych praw konsumentów, jeśli towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystany, można go zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Zwrot towaru Konsument dokonuje na własny koszt.
Adres zwrotu: Abbakery Bartłomiej Woleńszczak ul. Stanislawoska 50/29 54-611 Wrocław
UWAGA: Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przysługuje jedynie Konsumentom tzn. zakupy w sklepie zostały dokonane przez osobę prywatną, a nie przez firmę.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep (Abbakery Bartłomiej Woleńszczak) w celu realizacji zamówienia, informowania o jego etapie, a także przesyłania innych informacji dotyczących asortymentu sklepu.
Dane osobowe Klientów są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) dane gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
Każdy Klient, którego dane znajdują się w bazie danych Sklepu (Abbakery Bartłomiej Woleńszczak) ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i usuwania.